Kunst

Kunst kan zowel verwijzen naar een beschrijvende term als naar een evaluatief concept, artefact, proces, vaardigheid en effect dat gepaard gaat met de productie van visuele representaties binnen een grote verscheidenheid aan media en materialen. Met een zeer gecompliceerde historische en hedendaagse relatie met vele andere termen gebruikt in de kunstgeschiedenis – bijvoorbeeld design, ambacht, arbeid, theorie en wetenschap – blijft kunst een van de meest problematische en verwarrende, maar onmisbare termen in de cultuurhistorie -en analyse. Zijn complexiteit en betekenis is mede het gevolg van zijn centrale plaats binnen de ontwikkeling van visuele representatieve praktijken en culturele theorie sinds de Renaissance. Bijvoorbeeld de evolutie van het idee en de zelfpresentatie van de kunstenaar als een speciaal soort creatieve producent (de individuele genie) is een belangrijk aspect van de geschiedenis en het concept van kunst.

KLAP doelt op de eerlijke verkoop en vergoeding van de artistieke producties van zijn leden. Dit kan zowel in geschreven als ongeschreven, visuele of auditieve vorm gepromote worden. Een overzicht vindt u onder Online Galerij en Publicaties.