Gentbrugge artistiek bezet!

De jonge garde breekt uit. Tussen vier en tien augustus lieten vijf studenten beeldhouwkunst van het KASK zich niet temmen door het alomtegenwoordige virus. De drang om tentoon te stellen was te groot. Op eigen initiatief zocht Hannah Hoebeke, samen met vier medestudenten, naar een alternatieve manier om te cureren. Tien Gentbrugse voortuinen werden zo het decorum van hun artistieke uitspattingen om aan de huidige veiligheidsmaatregelen te voldoen. Op een unieke manier traden de beeldhouwwerken in dialoog met hun omgeving, getypeerd door het amalgaam aan Belgische architectuur. Voor wie de hittegolf niet kon trotseren geven we een overzicht mee.

Kyara Wellens ‘Queen X’ & ‘Coffee Table’

Doordat de expressieve en figuratieve sculpturen van Kyara Wellens noch man noch vrouw zijn, kan iedereen zich ermee identificeren. De androgyne beelden worden tijdens het creatieproces emotioneel en psychologisch opgeladen. Hierdoor sleuren de figuren een bepaalde zwaarte met zich mee. De beelden worden vaak als monstrueus of onaangenaam aanzien. Een vergelijking met het akelige en duistere universum van Tim Burton of Huma Bhabha is dan ook niet ver te zoeken. Het gebruik van traditioneel geïnspireerde Afrikaanse maskers is een wederkerend element in Wellens haar oeuvre.

De sculpturen ontstaan door middel van assemblages met rubber, metaal en papier-maché. Hierdoor vormt zich een fel contrast tussen wat fragiel en grondvast is. Ondanks haar opleiding beeldhouwkunst en de traditionele voortzetting van boetseren en mouleren, zet Kyara Wellens haar werk verder op papier. Deze verderzetting kan zowel door tekenkunst, als door schilderkunst of fotografie bekomen worden.

Wenst u meer van Kyara Wellens te zien dan kan dit HIER of HIER.

Thibo Kennivé – ‘Infection’ & ‘Untitled’

In de werken van Thibo Kennivé wordt er steeds een link gelegd tussen de mens en de natuur. ‘Infection’ reflecteert over natuurlijke objecten die wegrotten door vocht, warmte en licht. Dit weerspiegelt zich in de biologische cyclus van het leven en de dood. Enerzijds bestaat het object uit een compositie van lijnen met binnenin een element dat infecteert en op termijn kan uitbreken, anderzijds is het object onverwoestbaar tegen weer en wind door het spel van chemische producten die vlot en praktisch te gebruiken zijn. Dusdanig ontstaan er interessante contrasten tussen licht en zwaar en zacht en hard als symbool voor afval dat oneindig leeft.

Ook in het werk ‘Untitled’ valt er een duidelijke link tussen mens en natuur te bespeuren. De tentoongestelde balken zijn restanten van een oude zeedijk. Verwoest en verbruikt door de zee vormen deze afgedankte objecten de ideale voorwerpen om de correlatie tussen natuur en afval na te gaan.

Wenst u meer te zien van Thibo Kennivé dan kan dit HIER.

Hannah Hoebeke – ‘Mama Belvedere’ & ‘Embrace’

‘Mama Belvedere’ – foto door Quinten De Coene

‘Embrace’ – foto door Quinten De Coene

Als beeldhouwster onderzoekt Hannah het menselijke zonder achtergrond of identiteit. Met een impressionistische toets tracht ze emotie in haar subjecten naar boven te halen. Via spannende afsnijdingen duikt de kunstenares in het fragmentarische. Middels figuratieve elementen wordt een gevoel opgewekt bij de kijker. Uitdrukkingen van levendige vleselijkheid, zoals een vinger die zich in het nekvel drukt of een rug die op een ongewone manier kromt, staan centraal in haar serie. Doch dienen de klassieke beeldhouwtechnieken zoals schetsen, boetseren en mouleren zowel ter verkenning van het onderwerp als de uiteindelijke presentatie ervan.

“Ik vertrek liefst vanuit sobere materialen, vaak aluminiumcement. Het donkergrijze materiaal krijgt een loslaag in de mal, waardoor een zichtbare patina meer nuance geeft aan de vormen.”

– Hannah Hoebeke

Het aluminiumcement geeft karakter aan het werk en accentueert de vormen. De ruwe mal geeft de indruk van een archeologisch brokstuk, zoals de befaamde torso Belvedère. Het betreffende object verheft zich op die manier tot een relict van krachtige tijdloosheid. Sokkels maken in de werken van Hannah Hoebeke integraal deel uit van het eindresultaat. De kunstenares haalt duidelijk inspiratie uit de wetenschappelijke opstelling van antieke brokstukken. Hierdoor wordt de volledige aandacht op het werk zelf geprojecteerd.

Wenst u meer te zien van Hannah Hoebeke dan kan dit HIER of HIER.

Lysander De Loore Delbeke – ‘WIP’ & ‘WIP 2.0’

Lysander voelt zich vaak gevangen en beperkt in de repetitieve gedachten om eindeloos op te bouwen. Dit jaar was zijn doel de cyclus van patronen en rituelen te doorbreken. In het werk ‘WIP’ manifesteert zich dit in de obsessie om texturen te laten overlappen. Door organische lijnen in elkaar te laten vloeien en te experimenteren met dezelfde handelingen in diverse materialen, zoals blauw marmer, cellenbeton en zandsteen, wordt getracht een interessante compositie te bekomen.

Als reactie op het werk ‘WIP’ stapte Lysander af van zijn gebruikelijke reductieproces. Door letterlijk te tekenen met wapeningsstaven werken de lijnen als een proces waarin door toevoeging vorm kan verschijnen. De volgende stap zou het experimenteren met kleur of het vullen van de vlakken zijn in plaats van deze open te laten. Nadat Lysander realiseerde dat het werken met klei een soort gelijkaardig additief en creatief proces inhield, voegde hij een reeds gemaakt kleien object toe aan de installatie ‘WIP 2.0’. Aangezien er volgens hem nog veel ruimte overblijft om te groeien dragen de werken de naam ‘Work In Progress’.

“Het lijkt erop dat additieve processen waarmee ik een vorm kan construeren beter voor mij zijn dan processen die materiaal wegschrapen of verwijderen.”

– Lysander De Loore Delbeke

Wenst u meer te zien van Lysander De Loore Delbeke dan kan dit HIER.

Frédérique Nowé – ‘De conversatie’

Frédérique is in haar werken steeds op zoek naar een conversatie tussen sculpturen onderling en hoe deze zich tegenover de mens verhouden. Converserende sculpturen zijn dan ook een wederkerend element in haar oeuvre. Door middel van bepaalde houdingen en gezichtsuitdrukkingen weer te geven, tracht de kunstenares een intiem moment tussen de figuren vast te grijpen. Door de nadruk te leggen op de kleine wereld, die gecreëerd wordt tussen de figuren, probeert zij emotie op te wekken bij de toeschouwer. De kijker is vrij om daar een eigen invulling aan te geven.

Nowé vertrekt vanuit de essentie van het maken. Om expressie te bekomen, kiest ze dan ook voor krachtig materiaal. Het beeld als ambacht in functie van gevoelens. De toeschouwer wordt de facto uitgenodigd om emoties te lezen, aan te voelen en te associëren. De werken zijn gericht op hun omgeving en het lichaam bewoont die ruimte. De kleur van het werk in contrast met zijn omgeving wekt nieuwsgierigheid op. Dusdanig vormen de figuren expressionistische vervormingen om gevoel te benadrukken. Door het eigen karakter van de beelden en diens materialiteit te eerbiedigen, ontstaat er een ode aan licht en kleur. Fréderique’s werk is verregaand expressief zoals de mens zelf. Bevreemdend en vertrouwend tegelijkertijd.

Wenst u meer te zien van Fréderiqe Nowé dan kan dit HIER of HIER.

Featured image ‘Coffee Table’ (Kyara Wellens)

Foto’s door Quinten De Coene