Ge(n)t Involved: over de gaten in de Gentse alternatieve kunstwereld

Al 3 maanden lang organiseert het collectief Tieten Met Haar meetings en debatten In De Ruimte. Het doel is om mensen te verbinden, oplossingen te zoeken voor de grote hiaten in de hedendaagse alternatieve scène en die gaten te dichten. De avond is gebaseerd op een uitgebreide kennismaking, gevolgd door een debat dat vaak eindigt in het onderling smeden van nieuwe complotten en ideeën. Klap werd voor de derde editie op 4 december 2017 uitgenodigd om het debat te modereren. Dat deden we met uiteraard enorm veel plezier.

Ook Klap kwam ooit tot stand omdat wij gelijkaardige hiaten zagen in de Gentse alternatieve kunstscene. De eer was echter aan Tieten Met Haar om met dit fantastisch idee op de proppen te komen om, in real life, een oplossing te zoeken. Tieten Met Haar bewees hun open mind door ons uit te nodigen. Thumbs up voor hen! Tieten Met Haar is een collectief dat, net als ons, de nood aan verandering erkent.

Klap zette tijdens de verloop van het gesprek de didactiek op kop, met andere woorden: lang leve de post-it’s! Aan de hand van de uiteenlopende meningen op de zelfklevende, gele blaadjes kwamen we tot een aantal grote conclusies. We zetten ze even voor jullie op een rijtje.

1. De nood aan communicatie

Doorheen eerdere debatten van Ge(n)t Involved kwam telkens het tekort aan communicatie terug. We vinden elkaar niet altijd in de wereld van de alternatieve kunstscene. Woorden als ‘better’ en ‘cleanercommunication vliegen in het rond op het debat. Een concreet voorbeeld daarvan is de dringende noodzaak om de alternatieve kunstscene degelijk in kaart te brengen – letterlijk. Er bestaat al een soortgelijk project van Stad Gent, gekend onder de naam Gent Matinee, met de bedoeling om toeristen ook de weg te laten vinden naar ‘onze’ Gentse cultuurplatformen. Helaas valt meermaals de conclusie dat de kaart niet naar behoren functioneert en niet overzichtelijk is. Ondanks dat de organisatie wordt gestuurd vanuit de Stad, blijven veel cultuur- en kunstplatformen in de kou staan. We zouden streven naar een map waar zowel vegan-foodmarkets, antiquairs en designwinkeltjes alsook onze offspaces, galerijen en alternatieve platformen opstaan. Het zou gaan om een functioneel, praktische plan waarmee toeristen en Gentse inwoners hun weg kunnen vinden in ‘alternatief Gent’. Wie, oh wie neemt hierin het voortouw?

2. What do we want: minorities. When do we want them: NOW!

We zitten vaak met alle tentoonstellingen inhoudelijk in dezelfde pot te roeren. We zien geregeld dezelfde populaire onderwerpen, kunstenaars en formalistische tendensen terugkeren. Tijd om dat ook eens te veranderen. Events die minderheidsgroepen betrekken is een inspiratie die we als een tweerichtingsverkeer kunnen beschouwen. Kinderen, mensen met een beperking, ouderen, migranten, vluchtelingen, LTGB, queer… Noem ze maar op. We zullen zelf iets leren van deze samenwerkingen en het is bovendien iets anders. Één van de krachten van de kunst is dat ze mensen verbindt. Helaas verbindt ze vandaag meestal dezelfde mensen die al verbonden zijn.

3. Lege magen

Een opening van een tentoonstelling vandaag verloopt vaak volgens hetzelfde stramien: de tentoonstelling opent, er zijn biertjes, er is wat muziek en rond 2u s’ nachts liggen we lichtelijk beschonken terug in ons bed. Biertjes en bands kosten ons geld en er sluipt af en toe eens herhaling in. Tegelijk komen steeds meer stemmen op die vragen naar volkskeukens, vegan-buffetten en taartenbakkers…
De finale reden waarom we ons begeven naar openingen, is omdat we hopen om interessante mensen en familiaire gezichten tegen het lijf te lopen. Misschien is de eigenlijke reden dat we naar openingen gaan simpelweg te herleiden naar de nood aan sociaal contact en een goed gesprek. Het organiseren van een gezamenlijke maaltijd of een buffet zouden onze sociale banden misschien versterken omdat we samen zouden eten en de tafel delen. Het contact kan langer zijn dan louter het occasioneel sigaretje aan de deur. We zouden kleine gastronomische initiatieven kunnen promoten. Misschien gelden ze zelfs een goedkopere optie?

4. The need for urban space

Er blijft ook een groot tekort aan ruimtes om je als kunstenaar of kunstkijker te ontwikkelen. Ateliers zijn duur, de wachtlijsten lang. Ondanks de inspanningen van Stad Gent en Nucleo is het nog altijd niet evident om iets degelijks en betaalbaar te vinden. Ook het delen van materiaal zou voor veel kunstenaars een enorme kost besparen. Zo zouden cultuurplatformen hun materiaal kunnen delen of zou er gemeenschappelijk materiaal aangeschaft kunnen worden.. Idealiter willen we een platform waar verschillende ateliers, disciplines, workshops, tentoonstellingen… zich in thuis kunnen vinden. Kortom, een her-uitvinding van die afgezaagde ‘polyvalente ruimte’.

5. Motivatie en improvisatie

Een vierde noodzaak ijvert voor een plaats waar improvisatie, inspiratie en motivatie elkaar kruisen. We zijn jong, naïef en willen meer artist talks, meer mensen met een mening en meer kunstenaars die ons moed kunnen inspreken over het leven en reilen en zeilen van het kunstenlandschap.

6. Books, books, books

Een aantal stemmen spraken over integratie van tekst en boeken. Publieke boekenplanken, een ‘underground’ bibliotheek… er bestaan verschillende mogelijkheden om je eigen boeken snel te laten inkijken door passanten en geïnteresseerden. Een mobiele Story Tower, zoals in Riga, zou ik Gent misschien ook niet misstaan?

IMG_0623Ge(n)t Involved, In De ruimte

Het debat met Ge(n)t Involved kan een inspirerend begin zijn voor een aantal veranderingen in de alternatieve kunstscene. Laat ons hopen dat deze hersenspinsels een aanzet kunnen zijn voor enthousiaste, gemotiveerde jongeren die met veel goesting iets willen teweegbrengen en betekenen in Gent vandaag.